Tadalafil

Productomschrijvingen

Tadalafil

Tadalafil is een kostenbesparend alternatief voor Cialis, een van de best verkopende erectiestoornissenbehandelingen die momenteel op de markt zijn. De langstlopende ED-behandeling die beschikbaar is, staat bekend om het feit dat Tadalafil 36 uur effectief is. Gemaakt om hetzelfde uit te voeren als het merkproduct, maar voor een fractie van de prijs, zal Tadalafil je weer als jezelf laten voelen; jeugdig, energiek en altijd klaar voor actief!

Tadalafil bracht ook op de markt als:
Adcirca, Apcalis, Cialis, Tadalis SX, Tadanafil.

* Cialis® is een geregistreerd handelsmerk van Eli-Lilly.

Gebruik

Tadalafil is het langstlevende geneesmiddel dat wordt gemaakt voor de behandeling van erectiestoornissen die momenteel op de markt zijn. Tadalafil werkt om de erectiele functie te verbeteren door de bloedtoevoer naar de mannelijke genitaliën te vergroten en het spierweefsel in het gebied te ontspannen. Gemaakt om meer dan drie keer langer mee te gaan dan andere vergelijkbare producten, Tadalafil zal je energiek en opgewonden houden zodra de stemming toeslaat. Afgezien van het herstel van mannelijke seksuele prestaties, wordt Tadalafil ook verondersteld om te helpen bij bepaalde hartfuncties door vergroting van de vasodilatatie van de longslagader en verlaging van pulmonale arteriële druk en pulmonaire vasculaire weerstand. Raadpleeg een arts voordat u Tadalafil gebruikt voor andere doeleinden.

Hoe het te huren

Neem tadalafil precies zoals voorgeschreven door uw arts Neem niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen in, volg de aanwijzingen op uw etiket.
Tadalafil kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Breek of splits een Cialis-tablet niet. Slik het heel door. Cialis wordt meestal slechts eenmaal per dag ingenomen. Volg de instructies van uw arts. Voor erectiestoornissen, neem het medicijn vlak voor seksuele activiteit, maar niet meer dan eenmaal per dag.

Bijwerkingen

Zoek medische hulp als u een van deze symptomen van een allergische reactie op tadalafil heeft: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel. Als u duizelig wordt of misselijk wordt tijdens seksuele activiteit, of als u pijn, gevoelloosheid of tintelend gevoel in uw borst, armen, nek of kaak heeft, stop dan en bel onmiddellijk uw arts. U zou een ernstige bijwerking van tadalafil kunnen hebben.

Stop met het gebruik van tadalafil en bel uw arts onmiddellijk als u een van deze ernstige bijwerkingen heeft:

veranderingen in het gezichtsvermogen of plots verlies van gezichtsvermogen;
oorsuizen of plotseling gehoorverlies;
pijn op de borst of zwaar gevoel, pijn die zich verspreidt naar de arm of schouder, misselijkheid, zweten, algemeen ziek gevoel;
onregelmatige hartslag;
kortademigheid, zwelling in uw handen of voeten;
toevallen (convulsies);
zich licht in het hoofd voelen, flauwvallen; of
erectie van de penis is pijnlijk of duurt 4 uur of langer.

Minder ernstige tadalafil-bijwerkingen kunnen zijn:

roodheid of warmte in uw gezicht, nek of borst;
verkoudheidsverschijnselen zoals verstopte neus, niezen of keelpijn;
hoofdpijn;
geheugenproblemen;
diarree, maagklachten; of
spierpijn, rugpijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

Het drinken van alcohol kan bepaalde bijwerkingen van tadalafil doen toenemen.

Grapefruit en grapefruitsap kunnen interageren met tadalafil en leiden tot mogelijk gevaarlijke effecten. Bespreek het gebruik van grapefruitproducten met uw arts.

Vermijd het gebruik van andere geneesmiddelen voor de behandeling van erectiestoornissen, zoals sildenafil (Viagra) of vardenafil (Levitra) tijdens het gebruik van tadalafil.

Geneesmiddelinteracties

Voordat u tadalafil inneemt, vertel uw arts dan over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, vooral:

rifabutine (Mycobutin), rifampicine (Rifadin, Rimactane, Rifater, Rifamate) of rifapentine (Priftin);
een antibioticum zoals clarithromycine (Biaxin), erytromycine (E.E.S., EryPed, Ery-Tab, Erythrocin, Pediazole) of telithromycine (Ketek);
antischimmelmedicijnen zoals itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral), miconazol (Oravig) of voriconazol (Vfend);
een antidepressivum zoals nefazodon;
een barbituraat zoals fenobarbital (Solfoton);
geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of een prostaataandoening, zoals alfuzosine (Uroxatral), doxazosine (Cardura), prazosine (Minipress), terazosine (Hytrine), tamsulosine (Flomax);
hart- of bloeddrukmedicatie zoals diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), nicardipine (Cardene), kinidine (Quin-G) of verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan);
HIV- of AIDS-medicijnen zoals darunavir (Prezista), efavirenz (Sustiva), etravirine (Intelence), nevirapine (Viramune), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, Kaletra) en anderen; of
inbeslagname medicijnen zoals carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenytoïne (Dilantin) en anderen.

Deze lijst is niet volledig en andere geneesmiddelen kunnen interageren met tadalafil.

Gemiste dosis

Tadalafil wordt alleen gebruikt als dat nodig is, dus gemiste doseringen zijn niet relevant. Men moet echter niet meer nemen dan de aanbevolen dosis van een arts, en nooit meer dan één keer per vierentwintig uur.

Behoud

De ideale temperatuur voor het bewaren van Tadalafil ligt tussen 59 en 86 graden (of 15 en 30 graden Celsius) verwijderd van warmte, vocht en zonlicht.Houd deze medicatie op veilige afstand van kinderen en huisdieren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *