Cialis Soft Tabletten (Generiek)

Productomschrijvingen

Cialis Soft Tabletten (Generiek)

Cialis Soft Tabletten (Tadalafil) zijn snel oplossende tabletten die worden gebruikt om impotentie bij de man te behandelen. Cialis Soft Tabletten (Tadalafil) is een generiek kostenbesparend alternatief dat is gemaakt met dezelfde actieve ingrediënten en zal dezelfde resultaten opleveren als de merknaamversie. Cialis Soft Tabletten (Tadalafil), dat bekendstaat om zijn 36 uur effectieve behandeling, is verkrijgbaar in een gemakkelijk in te nemen formaat dat een goed alternatief is voor vaak moeilijk te verteren pillen.

Cialis Soft Tabletten Cialis is ook bekend als: Tadalafil, Adcirca, Tadacip, Apcalis, Tadalis SX, Tadanafil

* Cialis® Soft Tabletten is een geregistreerd handelsmerk van Eli-Lilly.

Gebruik

Cialis Soft tabletten is vooral bekend als de langstbestaande behandeling van erectiestoornissen die momenteel op de markt is. Cialis werkt aan de verbetering van de erectiele functie door de bloedtoevoer naar de mannelijke geslachtsorganen te versnellen en het spierweefsel in het gebied te ontspannen. Cialis is speciaal ontworpen om langer dan drie keer langer mee te gaan dan concurrerende impotentiemedicatie. Afgezien van het herstel van de seksuele prestaties van mannen, is Cialis ook geschikt om goedaardige prostaathyperplasie (BPH) te behandelen en bepaalde hartcomplicaties te helpen. Raadpleeg een vertrouwde professionele zorgverlener voordat u Cialis voor ander gebruik gebruikt.

Hoe het te huren

Neem Cialis Soft tabletten naar behoefte 20-60 minuten voordat u aan seksuele activiteit begint. Het wordt aanbevolen dat degenen die nieuw zijn voor dit medicijn, beginnen met de dosering van 10 mg. Neem Cialis niet vaker dan eenmaal per dag in.

Bijwerkingen

Ontvang medische noodhulp als u een van deze symptomen van een allergische reactie op Cialis vertoont: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel. Als u duizelig wordt of misselijk wordt tijdens seksuele activiteit, of als u pijn, gevoelloosheid of tintelend gevoel in uw borst, armen, nek of kaak heeft, stop dan en bel onmiddellijk uw arts. U zou een ernstige bijwerking van Cialis kunnen hebben.

Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van deze ernstige bijwerkingen heeft:

veranderingen in het gezichtsvermogen of plots verlies van gezichtsvermogen;
oorsuizen of plotseling gehoorverlies;
pijn op de borst of zwaar gevoel, pijn die zich verspreidt naar de arm of schouder, misselijkheid, zweten, algemeen ziek gevoel;
onregelmatige hartslag;
kortademigheid, zwelling in uw handen of voeten;
toevallen (convulsies);
zich licht in het hoofd voelen, flauwvallen; of
erectie van de penis is pijnlijk of duurt 4 uur of langer.

Minder ernstige bijwerkingen van Cialis kunnen zijn:

roodheid of warmte in uw gezicht, nek of borst;
verkoudheidsverschijnselen zoals verstopte neus, niezen of keelpijn;
hoofdpijn;
geheugenproblemen;
diarree, maagklachten; of
spierpijn, rugpijn.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

Het drinken van alcohol kan bepaalde bijwerkingen van Cialis doen toenemen.

Grapefruit en grapefruitsap kunnen een wisselwerking hebben met Cialis en leiden tot mogelijk gevaarlijke effecten. Bespreek het gebruik van grapefruitproducten met uw arts.

Vermijd het gebruik van andere geneesmiddelen voor de behandeling van erectiestoornissen, zoals sildenafil (Viagra) of vardenafil (Levitra) tijdens het gebruik van Cialis.

Geneesmiddelinteracties

Voordat u Cialis inneemt, vertel uw arts dan over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, vooral:

rifabutine (Mycobutin), rifampicine (Rifadin, Rimactane, Rifater, Rifamate) of rifapentine (Priftin);
een antibioticum zoals clarithromycine (Biaxin), erytromycine (E.E.S., EryPed, Ery-Tab, Erythrocin, Pediazole) of telithromycine (Ketek);
antischimmelmedicijnen zoals itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral), miconazol (Oravig) of voriconazol (Vfend);
een antidepressivum zoals nefazodon;
een barbituraat zoals fenobarbital (Solfoton);
geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of een prostaataandoening, zoals alfuzosine (Uroxatral), doxazosine (Cardura), prazosine (Minipress), terazosine (Hytrine), tamsulosine (Flomax);
hart- of bloeddrukmedicatie zoals diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), nicardipine (Cardene), kinidine (Quin-G) of verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan);
HIV- of AIDS-medicijnen zoals darunavir (Prezista), efavirenz (Sustiva), etravirine (Intelence), nevirapine (Viramune), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, Kaletra) en anderen; of
inbeslagname medicijnen zoals carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenytoïne (Dilantin) en anderen.

Deze lijst is niet compleet en andere geneesmiddelen kunnen interageren met Cialis.

Gemiste dosis

Cialis Soft tabletten mogen alleen worden gebruikt als dat nodig is, waardoor gemiste doseringen niet relevant zijn. Men moet echter niet meer nemen dan de aanbevolen dosis van een arts, en nooit meer dan één keer per vierentwintig uur.

Behoud

Bewaren bij kamertemperatuur tussen 59 en 86 graden F (15-30 graden C) uit de buurt van licht en vocht. Houd dit medicijn en alle andere medicijnen buiten het bereik van kinderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *