Buspar (Generiek)

Productomschrijvingen

Buspar (Generiek)

BuSpar (Buspirone) is een anxiolytisch geneesmiddel, gebruikt om angst, spanning en angst geassocieerd met angststoornissen te verminderen. Buspirone beïnvloedt de chemicaliën in uw hersenen die mogelijk uit balans zijn geraakt en angst veroorzaken.

Generic Buspar kan ook op de markt worden gebracht als: Ansial, Anxiron, Buspinol, Buspirone, Censpar.

* BuSpar® wordt vervaardigd door Bristol-Myers Squibb

Gebruik

Generieke BuSpar (buspiron) is een anti-angst geneesmiddel dat chemicaliën in uw hersenen aantast die mogelijk uit balans raken en angst veroorzaken. Generieke BuSpar wordt gebruikt om symptomen van angst te behandelen, zoals angst, spanning, prikkelbaarheid, duizeligheid, bonzende hartslag en andere lichamelijke symptomen.

Hoe het te huren

Neem Generieke BuSpar precies zoals het aan u is voorgeschreven Volg de aanwijzingen op het etiket van uw recept niet Gebruik dit geneesmiddel in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.
Generieke BuSpar wordt meestal slechts gedurende een korte tijd ingenomen, zoals 3 of 4 weken. Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt.
U mag Generieke BuSpar met of zonder voedsel innemen, maar elke keer op dezelfde manier innemen.

Bijwerkingen

Ontvang medische noodhulp als u een van deze tekenen van een allergische reactie op Generic BuSpar heeft: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Bel uw arts onmiddellijk als u een ernstige bijwerking heeft zoals:

pijn op de borst;
zich kort voelen of ademen; of
het gevoel dat je misschien flauwvalt.

Andere vaak voorkomende generieke bijwerkingen van BuSpar kunnen zijn:

duizeligheid, hoofdpijn, wazig zicht;
slaperigheid, moe voelen;
zich onrustig of nerveus voelen;
misselijkheid, droge mond, maagklachten;
slaapproblemen (slapeloosheid), vreemde dromen;
verstopte neus, keelpijn; of
oorsuizen.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

Dit medicijn kan uw denken of reacties verminderen. Wees voorzichtig als u autorijdt of iets doet waarvoor u alert moet zijn.

Het drinken van alcohol kan bepaalde bijwerkingen van Generieke BuSpar doen toenemen.

Grapefruit en grapefruitsap kunnen een interactie aangaan met Generieke BuSpar en leiden tot ongewenste bijwerkingen. Bespreek het gebruik van grapefruitproducten met uw arts.

Geneesmiddelinteracties

Verkoudheid of allergie medicijnen, kalmerende middelen, narcotische pijnstillers, slaappillen, spierverslappers, en geneeskunde voor epileptische aanvallen, depressie of angst kunnen toevoegen aan slaperigheid veroorzaakt door Generic BuSpar.

Vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt en degenen die u begint of stopt met gebruiken tijdens uw behandeling met Generic BuSpar, vooral:
bosentan (Tracleer);
cimetidine (Tagamet);
conivaptan (Vaprisol);
dexamethason (Cortastat, Dexasone, Solurex, DexPak);
haloperidol (Haldol);
nefazodon;
Sint-janskruid;
een antibioticum zoals claritromycine (Biaxin), erythromycine (E.E.S., EryPed, Ery-tab, Erythrocin, Pediazole), rifabutine (Mycobutin), rifampin (Rifadin, Rifater, Rifamate), rifapentine (Priftin) of telithromycine (Ketek);
antischimmel geneesmiddelen zoals itraconazol (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), posaconazol (Noxafil) of voriconazol (Vfend);
een barbituraat zoals butabarbital (Butisol), secobarbital (Seconal), pentobarbital (Nembutal) of fenobarbital (Solfoton);
hart- of bloeddrukmedicatie zoals diltiazem (Tiazac, Cartia, Cardizem) of verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); of
de hepatitis C-medicijnen boceprevir (Victrelis) of telaprevir (Incivek);
HIV / AIDS medicatie zoals efavirenz (Sustiva Atripla), etravirine (Intelence), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramune), ritonavir (Norvir Kaletra) of saquinavir (Invirase);
geneesmiddelen voor de behandeling van narcolepsie, zoals armodafinil (Nuvigil) of modafinil (Progivil); of
epilepsie medicijnen zoals carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), felbamaat (Felbatol), oxcarbazepine (Trileptal), fenytoïne (Dilantin) of primidon (Mysoline).

Deze lijst is niet compleet. Andere geneesmiddelen kunnen een interactie aangaan met Generieke BuSpar, waaronder geneesmiddelen op recept, zonder recept, vitamine en kruiden.

Gemiste dosis

Neem elke gemiste dosis zo snel mogelijk in, maar niet als het bijna tijd is voor de volgende dosis. Als het tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en hervat uw normale schema. “Verdubbel” de dosis niet. Als meer dan één dosis wordt gemist, neem dan contact op met uw arts of apotheker om een nieuw doseringsschema vast te stellen.

Behoud

Bewaren bij kamertemperatuur, tussen 59 en 86 graden F (15 en 30 graden C) in een goed gesloten container. Bewaar uit de buurt van hitte, vocht en licht. Bewaar niet in de badkamer. Vermijd opslag bij temperaturen boven 86 graden F (30 graden C). Buiten het bereik van kinderen houden en weg van huisdieren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *