Albuterol

Productomschrijvingen

Albuterol

Albuterol (ook bekend als Salbutamol) is een bronchodilatator die spieren in de luchtwegen ontspant en de luchtstroom naar de longen verhoogt. Het wordt voorgeschreven aan patiënten die lijden aan astma-aanval, bronchospasme, door inspanning geïnduceerde bronchospasmen en andere aandoeningen van de luchtwegen. Albuterol is een van de meest effectieve medicijnen om piepende ademhaling en ademhalingsmoeilijkheden te voorkomen. Bestel hem hier vandaag voor een fractie van de normale prijs!

Albuterol kan ook op de markt worden gebracht als: Ventolin, Salbutamolsulfaat, Accuneb, ProAir HFA, Proventil, ReliOn Ventolin.

* Albuterol® wordt vervaardigd door Mylan Pharmaceuticals Inc.

Gebruik

Albuterol is een bronchodilatator die spieren in de luchtwegen ontspant en de luchtstroom naar de longen verhoogt. Albuterol-inhalatie wordt gebruikt om bronchospasmen te behandelen of te voorkomen bij mensen met reversibele obstructieve luchtwegaandoeningen. Albuterol wordt ook gebruikt om inspanningsgeïnduceerd bronchospasme te voorkomen.

Hoe het te huren

Gebruik Albuterol-inhalatie precies zoals voorgeschreven door uw arts. Niet gebruiken in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.
Wanneer u het Albuterol-inhalatorapparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u dit eerst primen door 4 testsprays in de lucht te spuiten, weg van uw gezicht. Goed schudden voor het primen. Vul ook de inhalator aan als u deze twee weken of langer niet hebt gebruikt, of als u de inhalator hebt laten vallen.
De onderstaande instructies zijn voor standaardgebruik van de inhalator en vernevelingsapparaten. Uw arts wil mogelijk dat u uw apparaat anders gebruikt. Gebruik alleen het inhaleertoestel dat bij uw geneesmiddel wordt geleverd of u krijgt mogelijk niet de juiste dosis.
Om de Albuterol-inhalator te gebruiken:
Schud de container vlak voor elke spray goed
Haal het mondstuk van de Generic Albuterol-inhalator uit het stopcontact. Adem volledig uit. Steek het mondstuk in je mond en sluit je lippen. Adem langzaam in terwijl je de bus naar beneden duwt. Houd 10 seconden lang je adem in en adem dan langzaam uit. Als u meer dan één inademing tegelijkertijd gebruikt, wacht dan minstens 1 minuut voordat u de tweede inademing gebruikt en schud de inhalator opnieuw.

Bijwerkingen

Ontvang medische noodhulp als u een van deze tekenen van een allergische reactie op Albuterol heeft: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel.

Bel uw arts onmiddellijk als u een ernstige bijwerking heeft zoals:

bronchospasmen (piepende ademhaling, beklemming op de borst, moeite met ademhalen), vooral na het starten van een nieuwe houder van dit geneesmiddel;
pijn op de borst en snelle, beukende of ongelijke hartslagen;
tremor, nervositeit;
laag kalium (verwarring, ongelijke hartslag, extreme dorst, verhoogd plassen, beenongemak, spierzwakte of slap gevoel); of
gevaarlijk hoge bloeddruk (hevige hoofdpijn, wazig zien, zoemen in uw oren, angst, verwarring, pijn op de borst, kortademigheid, onregelmatige hartslag, toevallen).

Minder ernstige Albuterol-bijwerkingen kunnen zijn:

hoofdpijn, duizeligheid;
slaapproblemen (slapeloosheid);
hoest, heesheid, keelpijn, loopneus of verstopte neus;
lichte misselijkheid, braken;
droge mond en keel;
spierpijn; of
diarree.

Dit is geen volledige lijst met bijwerkingen en andere kunnen voorkomen.

Geneesmiddelinteracties

Vertel uw arts over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, vooral:

een diureticum (waterpil);
digoxine (digitalis, Lanoxin);
een bètablokker zoals atenolol (Tenormin, Tenoretic), carvedilol (Coreg), labetalol (Normodyne, Trandate), metoprolol (Dutoprol, Lopressor, Toprol), nadolol (Corgard), nebivolol (Bystolic), propranolol (Inderal, InnoPran) , sotalol (Betapace) en anderen;
een antidepressivum zoals amitriptyline (Elavil, Vanatrip, Limbitrol), doxepin (Sinequan, Silenor), nortriptyline (Pamelor) en anderen;
een MAO-remmer zoals furazolidon (Furoxon), isocarboxazide (Marplan), fenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) of tranylcypromine (Parnate); of
andere bronchodilatoren zoals levGeneric Albuterol (Xopenex), pirbuterol (Maxair), terbutaline (Brethine, Bricanyl), Generic Salmeterol (Advair, Serevent), metaproterenol (Alupent, Metaprel) of isoproterenol (Isuprel Mistometer).

Deze lijst is niet compleet en andere geneesmiddelen kunnen interageren met Albuterol.

Gemiste dosis

Gebruik de vergeten dosis zodra u eraan denkt. Sla de overgeslagen dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Gebruik geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Behoud

Bewaar Albuterol op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte. Extreme hitte kan de medicijnhouder doen barsten. Bewaar het niet op warme dagen in uw auto. Gooi geen lege bus in open vuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *